مرور برچسب

میکروتیک به عنوان فایل سرور

میکروتیک به عنوان فایل سرور

قابلیت که میکروتیک به RouterOS از نسخه 5.12 به بعد اضافه کرده، پشتیبانی از File sharing است که از این به بعد میتوانید میکروتیک شبکه خود را به عنوان یک فایل سرور در شبکه به کار گیرید.