مرور برچسب

مزیت های استفاده از هانی‌پات‌ها در شبکه‌های SCADA

هانی نت Honeynet چیست؟

هانی نت ها بصورت ساده مجموعه ای از هانی‌ پات‌ها هستند که طراحی آن ها بصورتی است که شبیه به سرویس‌ها و سرورهای تحت شبکه به نظر میرسند. به عنوان مثال ممکن است شما هانی‌ پاتی داشته باشید که خود را شبیه به یک دومین کنترلر (DC) نشان دهد یا هانی…