مرور برچسب

دانلود RecoverPoint 5.x Simulator

دانلود RecoverPoint 5.x Simulator – لینک دانلود بروز شد

RecoverPoint Simulator در واقع یک محیط کامل Recover Point است که در قالب یک ماشین مجازی تولید شده است. این شبیه ساز از همان Engine موجود در Recover Point بهره می برد. از این شبیه ساز می توان جهت امور آموزشی؛ بررسی قابلیتهای تجهیز و یا راه…