مرور برچسب

خطرات استفاده از کاربر administrator

افزایش امنیت حساب کاربری Administrator

با توجه به اهمیت امنیت شبکه و مباحث مربوط به امنیت، با توجه به اینکه اولین حساب کاربری که مورد حمله قرار می گیرد، حساب کاربری Administrator می باشد، تصمیم دارم در این مقاله به چگونگی بالا بردن امنیت شبکه در مقابل این حساب کاربری بپردازم.