مرور برچسب

حملات DoS روی Directory Services

آموزش استفاده از Active Directory Quota

با استفاده از Active Directory Quota می توان تعداد Object هایی که توسط یک Security Object که در یک Directory Node قابل ساختن است را محدود کرد. از Active Directory Quota برای کاهش ریسک حملات DoS روی Directory Services استفاده می گردد. به عنوان مثال می توان یک Owner یک OU را محدود به ساخت حداکثر 100 اکانت کاربری کرد. به صورت پیش فرض، فقط اعضای گروه…
ادامه مطلب ...