مطالب اخیر

کتاب Mastering OpenStack

دانلود کتاب Mastering OpenStack درباره این کتاب یاد بگیرید چگونه با استفاده از ابزارهای اتوماسیون و بهترین شیوه ها، OpenStack  را طراحی و راه اندازی کنید. به دست آوردن بینش ارزشمند به اجزای OpenStack و خدمات جدید. با استفاده از این راهنمای جامع، امکان ایجاد یک زیرساخت مقیاس پذیر OpenStack را بررسی کنید. این کتاب…
ادامه مطلب ...

کتاب Learning Ceph

دانلود کتاب Learning Ceph درباره این کتاب     یاد بگیرید چگونه از قدرت Ceph استفاده کنید و تمام مسائل ذخیره سازی…